Welkom

Wat fijn dat u zo betrokken bent bij de Oorlogsgravenstichting.

Wij willen de herinnering aan omgekomen burgers en gesneuvelde militairen levend houden, zodat we vrede door kunnen geven aan jongere generaties.

Dit doen we onder andere door;

  • Bijzondere evenementen te organiseren op onze erevelden, zoals rondleidingen en herdenkingen;
  • Door jongeren in de klas en tijdens een bezoek aan één van de erevelden te betrekken bij de persoonlijke verhalen die schuilgaan achter elke steen, graf of monument.
  • Zorg voor nabestaanden en hun verhaal;

Dat kan de Oorlogsgravenstichting niet alleen. Met uw bescheiden bijdrage, in welke vorm dan ook, kunt u ons helpen. NU en in de toekomst.

Geef u op als donateur. Dat kan eenmalig of maandelijks met een bedrag naar uw keuze.

Uw bescheiden bijdrage maakt een groot verschil.

Hartelijk dank daarvoor!

De Vrienden van de Oorlogsgravenstichting

Steun de Vrienden van OGS op de manier waarop u wilt. De Oorlogsgravenstichting gebruikt het geld om projecten uit te voeren die tot doel hebben om de verhalen die horen bij de graven levend te houden en aan de hand van dilemma’s die voortkomen uit deze verhalen een bijdrage te leveren aan het debat over vrede en veiligheid.

De Stichting Vrienden OGS is een Culturele Algemene Nut Beogende Instelling (ANBI) . U krijgt daarom extra fiscaal voordeel over uw gift, periodieke schenking, erfstelling en legaat. Donaties investeren we volledig in projecten van de OGS.  De Stichting Vrienden OGS  ziet erop toe dat alle ontvangen bijdragen juist worden besteed.

Wilt u ons graag steunen? Dat kan op verschillende manieren. U bepaalt zelf wat het beste bij u past.

Word Donateur

Steunt u de vrienden van de Oorlogsgravenstichting liever met een structurele bijdrage? Word dan donateur van de Oorlogsgravenstichting. Als donateur levert u een vaste jaarlijkse bijdrage aan het werk van de OGS. Het gedoneerde bedrag komt ten goede aan de projecten van de Oorlogsgravenstichting.

Over ons

In Nederland zijn 180.000 mensen door de Oorlogsgravenstichting geregistreerd als oorlogsslachtoffer. Mannen, vrouwen en kinderen die hun leven verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog of tijdens gewelddadige conflicten daarna – zoals in voormalig Nederlands-Indië en tijdens recente vredesmissies.

Al deze mensen hebben een verhaal, hoe kort en eenvoudig ook. De Oorlogsgravenstichting wil de herinnering aan deze mensen levend houden. Dit doen wij door hun verhalen te verzamelen en te delen op onze website en door het onderhouden van de 50.000 Nederlandse oorlogsgraven overal in de wereld.

Contact

Oorlogsgravenstichting
Zeestraat 85
2518 AA DEN HAAG
Postadres:
Postbus 85981
2508 CR DEN HAAG
Algemene informatie
Hier kunt u terecht met algemene vragen
of vragen over oorlogsslachtoffers en oorlogsgraven

tel.: 070 – 31 31 080
e-mail: info@ogs.nl

Persvoorlichting
tel: 070-31 31 098
e-mail: pers@ogs.nl